Konštrukční kancelář

Nespojujeme pouze části karoserií, ale dokážeme spojit i potřeby klientů s hodnotnými řešeními.

… tak jak se spojují části karoserii, spojujeme i:

  • potřeby klientů s hodnotnými řešeními
  • kvalitu výkonů s náročnými termíny
  • lidí s technologiemi
  • zkušenosti s touhou profesně růst
  • simulaci s realitou
  • hodnoty s podnikáním
  • důstojné pracovní místa s lidským potenciálem
konštrukčná kancelária

Společnost t-mech byla založena v roce 2006.

Společnost T-mech byla založená s počítačovou orientací na oblast dizajnu různých interiérových komponentů automobilů, jako například středové konzoly, opěrky hlavy nebo přístrojové panely.

Po roku existence firmy vznikla nová divize se zaměřením na vývoj robotických linek. Slouží na spojení částí karosérií prostřednictvím různých technologií, především svářením, ale také nýtováním, lepením nebo klinčováním.

Výhradní orientace na oblast vývoje robotických linek

S postupem času začíná být oblast vývoje robotických linek dominantní. To vyústilo až do postupného opuštění segmentu vývoje interiérových komponentů. Společnost se tak v plné míře soustředí na rozvoj oblasti robotických linek.

S výhradní orientací na oblast vývoje robotických linek dochází v roku 2012. V tomto období dochází k vytvoření partnerského závazku s přední německou konstrukční kanceláří. Tímto svazkem nastává i postupné rozšíření kompetencí společnosti.

konštrukčná kancelária
konštrukčná kancelária

Oddělení plánování, dokumentace a off-line programování rozšiřují naše služby

Vedle oddělení konstrukce a simulace se vybudovalo oddělení dokumentace a plánování a také oddělení off-line programování. To umožňuje společnosti t-mech nabídnout rozšířenější podporu zákazníkům na jejich projektech nebo vede ke kapacitnímu nárůstu a vybudování nových poboček na Slovensku a v Čechách.

Máme pobočky na Slovensku, Čechách a v Německu

V létě 2016 je založena pobočka EGGSS Solutions v České republice ve městě Olomouc, která později mění název na t-mech engineering Czech.

Po pěti letech spolupráce s německým partnerem se společnost rozhodla jít opět vlastní cestou. Odkupem obchodního podílu se opět stává samostatnou slovenskou firmou.

S cílem posílit naši pozici na německém trhu vzniká v roce 2018 společnost t-mech engineering Deutschland GmbH se sídlem ve městě Augsburg.

konštrukčná kancelária

Neustále hledáme nové, ambiciózní kolegy.

Kariéra

Klientům pomáháme ve všech vývojových fázích projektu.

Kontaktujte nás